Vietnamese People's Army Air Force (VPAAF) • Không Quân Nhân Dân Viet Nam (KQNDVN)
Socialist Republic of Vietnam (Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam / Cộng ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam)
 
  Vietnamese Air Force
Naval Aviation Army Air and Air Defense Force Coast Guard Aviation
 
 

Area: 329,560 sq km (land: 325,360 sq km - water: 4,200 sq km)
Border countries: Cambodia 1,228 km, China 1,281 km, Laos 2,130 km

Su-27UBK Flanker-C
Vietnamese Sukhoi Su-27SK Flanker-B
Vietnamese Mikoyan MiG-21MF Fishbed-J
Vietnamese Mikoyan MiG-21UM Mongol-B
Vietnamese Sukhoi Su-22M-2 Fitter-J
Vietnamese Mikoyan MiG-19
Vietnamese Aero L-39C Albatros
Vietnam AF
Scheme
Vietnamese Su-27SK Flanker-B


Su-27UBK Flanker-C
Su-27UBK Flanker-C
800 x 600 - 68 KB
1024 x 768 - 86 KB
1200 x 900 - 108 KB

An-26B Curl
An-26B Curl
800 x 600 - 63 KB
1024 x 768 - 105 KB

MiG-21MF Fishbed-J
MiG-21MF Fishbed-J
800 x 600 - 88 KB


MiG-21MF Fishbed-J
MiG-21MF Fishbed-J
800 x 600 - 71 KB  WALLPAPER PAGE: 1
TOTAL WALLPAPER : 4
 

       info@xairforces.net Webmaster: REFLX DESIGN - © 2011 xairforces / Aviation Society,